ul. Kramarska 26, Poznań 61-765

tel./fax 061 852 46 63

email:  biuro@energolinia.poznan.pl

wyœli email

 

  

WYKONUJEMY  USŁUGI  W  ZAKRESIE  PROJEKTOWANIA:

 

- obiektów inwestycyjnych sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych wszystkich napięć
  oraz wież antenowych,

- stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych,

- oświetlenia drogowego z zastosowaniem nowoczesnych energooszczędnych źródeł światła.

Na życzenie Inwestora prace realizujemy w oparciu o własne i innych biur projektowych rozwiązania typizacyjne i powtarzalne posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w Energetyce i zaakceptowane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

  

PONADTO  OFERUJEMY:

- wykonanie opracowań o charakterze powtarzalnym w zakresie średnich i niskich napięć
  wykaz opracowań wykonanych dla Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej znajduje się
  na stronie www.ptpiree.pl,

- opracowanie projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych napowietrznych linii wszystkich napięć
  z zastosowaniem przewodów wysokotemperaturowych, światłowodów w postaci przewodów skojarzonych
  z linką odgromową względnie samonośnych przewodów dielektrycznych,

- opracowanie niekonwencjonalnych i nowatorskich rozwiązań linii i stacji transformatorowych,

- opracowanie analiz możliwości pracy istniejących linii napowietrznych przy zwiększeniu wartości
  przesyłowych, z dostosowaniem do wymogów aktualnych norm i przepisów,

- opracowanie ekspertyz stanu technicznego linii napowietrznych,

- opracowanie raportów i materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
  na realizację przedsięwzięcia,

- doradztwo techniczne.

 

Wszystkie projekty sieci energetycznych wykonujemy kompleksowo zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

  

 

Zapraszamy do współpracy